duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 20012 ha
Intravilan: 522,44 ha
Extravilan: 19490 ha
Populatie: 3597
Gospodarii: 1417
Nr. locuinte: 954
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Numele localitatilor aflate in administratie:
Peştera, Izvoru Mare, Ivrinezu Mare, Ivrinezu Mic, Veteranu
Asezarea geografica:
Situată în partea centrală-nord-vestică a judeţului Constanţa şi în partea de sud a Municipiului Medgidia
Activitati specifice zonei:
Agricultură - sector vegetal
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Cultura vegetală
Legumicultură
Creşterea animalelor
Viticultură
Obiective turistice:
Cele 4 biserici situate în localitatea Peştera, Izvoru Mare
Peştera (Grota) situată în localitatea Peştera, în partea de nord
Evenimente locale:
Ziua comunei - 1 mai
Hramul bisericilor:
Naşterea Maicii Domnului - 8 septembrie, Peştera
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril - 8 septembrie
Ivrinezu Mare - 7 ianuarie
Facilitati oferite investitorilor:
Exploatarea terenurilor agricole
Exploatare carieră de nisip
Disponibilitate în ceea ce priveşte realizarea de investiţii prin concesionări
Închirieri şi schimb de teren în favoarea investitorilor
Proiecte de investitii:
Reabilitare cămine culturale, localitatea Peştera, Ivrinezu Mare, Ivrinezu Mic şi Izvoru Mare
Reabilitare parc comunal, valoare de investiţie 840.000 RON
Reabilitare teren de sport localitatea Peştera
Alimentare cu apă localitatea Ivrinezu Mic, comuna Peştera
Reţea de canalizare şi staţie de epurare, localitatea Peştera, judeţul Constanţa